16 lip 2016

129. Nowe opowiadanie : Daughter of the Frozen Forest.
Autorka opowiadania - Justyna Weronika.Opis opowiadania :
600 lat temu ludzie porzucili dawne zwyczaje. Stare prawdy i religie ustąpiły miejsca nowym przekonaniom. Niegdyś mieszkańcy zajmujący północną część kontynentu Lotain wierzyli w Boga Burzy, Nieba i Mgły i oddawali cześć naturze. W większości były to plemiona barbarzyńskie, jednak wyłoniła się grupa ludzi, którzy podjęli próby ucywilizowania plemion i zjednoczenia ich. Udało się to Raykarowi - ojcu nowego narodu, który narzucił swym poddanym nową religię i zbudował pomnik Złotego Rycerza. Religia Światłości zdominowała dawne wierzenia. Król Raykar wprowadził wiele reform, wzmocnił kraj militarnie. Zamienił mało ludną, pustą i biedną krainę w ekonomiczną potęgę. Królestwo Światłości odtąd miało przewodzić innym, odstającym od nich narodom. Ani elfy w lasach, ani władcy żywiołów rozsiani po całej krainie, ani krasnoludy w górach nie mogły się równać z potęga królestwa Raykara. Wszyscy czuli respekt względem jego potęgi i liczyli się z jego zdaniem na arenie międzynarodowej. Król- reformator nigdy jednak nie prowadził działań wojennych. Piekło rozpętał jego brat Holdon, który sprawił, iż spokojna ziemia spłynęła krwią, a lawina zniszczenia dopadła w końcu jej twórców...


Kategoria : Fantasy.